Zasady wynajmu

Zasady wynajmu

W celu wynajęcia należy skontaktować się z przedstawicielem firmy telefonicznie lub osobiście. Nasze samochody są zatankowane do pełna   i przy oddaniu samochodu w obecności przedstawiciela firmy klient tankuje do pełna.

Przy wypożyczeniu samochodu należy uiścić opłatę za ilość dni wynajmu, plus kaucja zwrotna.

Najemca zobowiązuje się zwrócić do siedziby firmy STS AUTO lub w miejscu uzgodnionym  z  wynajmującym samochód wymieniony w umowie. Istnieje możliwość przedłużenia wynajmu, którą wcześniej należy zgłosić telefonicznie lub osobiście.

W przypadku  nie zwrócenia samochodu, dokonane zostanie zgłoszenie zawłaszczenie mienia. W przypadku oddania samochodu przed upływem terminu wynajmujący zwróci najemcy 50% kwoty wpłaconej za niewykorzystane pełne doby. Najemca zobowiązuje się umyć na myjni, posprzątać oraz odkurzyć samochód bezpośrednio przed zwrotem. Najemca  zobowiązuje się również do zatankowania samochodu do pełna bezpośrednio przed zwrotem w obecności wynajmującego, na stacji paliw przez niego wyznaczonej.

 

Najemca zobowiązuje się być dostępnym pod telefonem wymienionym w niniejszej umowie.  Za brak kontaktu uznaje się nie oddzwonienie przez najemcę w czasie 3 godzin od wykonania przez wynajmującego 3 nieodebranych połączeń.

 

W przypadku braku kontaktu telefonicznego z najemcą lub użytkowania przez  niego auta niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy wynajmujący ma prawo odebrania samochodu w dowolnym czasie na koszt najemcy (dojazd i powrót wynajmującego lub jego przedstawiciela oraz sprowadzenie auta transportem specjalnym), a także zgłoszenia zawłaszczenia mienia.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty pozostawione w aucie.
Wszystkie kwoty zawarte w umowie są kwotami brutto.